Quản Lý

Mạng Xã Hội

screen.png
pen.png
book.png
keyboard.png
mouse.png
Camera.png
coffee.png

Không có thời gian chăm sóc các trang mạng xã hội của mình? Hãy để chúng tôi quản lý và cập nhật các tài khoản Instagram, Facebook, hoặc Twitter của quý vị.

Chúng tôi sẽ post những bài viết có chủ đề chất lượng cao, liên quan tới các cơ sở thương mại, và dịch vụ của quý vị.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ giúp:

  • Tăng lượng like và subscribe

  • Tăng mạnh lượng truy cập

  • Trình bày bài viết đẹp mắt

  • Hình ảnh có bảng quyền riêng

  • Tạo hastag đúng xu hướng

  • Giúp tương tác với cộng đồng

  • Và còn nhiều chức năng khác